Sat. Sep 24th, 2022

Month: February 2022

เช่ารถเชียงใหม่ ราคาถูก ไม่ใช่แค่ราคาถูกต้องบริการต้องดีด้วย

ไม่ว่าคุณจะมีวัตถุประสงค์อะไรก็ตามในการเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ แต่ถ้าคุณเดินทางโดยเครื่องบินหรือไม่สะดวกที่จะนำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้ขับขี่ ตลอดจนไม่สะดวกที่ต้องเดินทางโดยรถขนส่งสาธารณะ บริการเช่ารถเชียงใหม่ตอบสนองความต้องการของคุณได้ดีที่สุด เช่ารถเชียงใหม่ ราคาถูก หลายๆ คนคำนึงถึงราคาที่ถูกแสนถูก แต่ไม่ได้ให้ความสำคัญด้านอื่นๆ เลยแทนที่จะคุ้มค่ากลับไม่เป็นไปอย่างที่คิด จะดีกว่าไหม ถ้าสามารถเช่ารถเชียงใหม่ ราคาถูก ที่มาพร้อมกับบริการดีๆ ด้วย แล้วบริการแบบไหน ที่เรียกว่าดี อย่างแรก ต้องดูว่าระบบการจองรถเป็นยังไง ระบบจองรถยนต์ออนไลน์ต้องมีเสถียรภาพสูง มีระบบจองง่าย ลูกค้าสามารถ Service ตัวเองได้ ไม่ต้องโทรไปจองที่อาจรอสายนานแสนนาน หรือโทรเท่าไหร่ก็ไม่มีใครรับโทรศัพท์ เลือกผู้ให้บริการที่มีเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันจองรถออนไลน์ เพื่อความสะดวกสบายของผู้จอง ผู้จองสามารถเลือกเวลาการจองเอง เลือกประเภทรถ…

อบรมสารเคมี อบรมอะไร ได้เรียนรู้อะไรบ้าง

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากสารเคมีในหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ บ่อยครั้งเกิดขึ้นจากการที่พนักงานขาดความรู้และความเข้าใจในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีหรือการบริหารจัดการสารเคมีได้ไม่ดีพอ จึงส่งผลให้เกิดอันตรายต่างๆ ตามมา เช่น การระเบิดในบริเวณพื้นที่ที่เก็บสารไวไฟ พนักงานได้รับการบาดเจ็บจากการสัมผัสสารเคมีที่มีความกัดกร่อน เป็นต้น สถานประกอบกิจการที่มีสารเคมีอันตรายไว้ในครอบครองจะต้องส่งพนักงานเข้ารับการอบรมสารเคมี เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้และความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากลและตามข้อกฎหมาย ตามกฎหมาย พรบ.ด้านความปลอดภัยฯ ได้ระบุไว้ว่านายจ้างจะต้องทำการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานให้กับลูกจ้างเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน การทํางานกับสารเคมีถือได้ว่ามีความเสี่ยงสูง ลูกจ้างจะต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานกับสารเคมี เพื่อให้การทำงานกับสารเคมีเป็นไปอย่างปลอดภัย รวมถึงการเรียนรู้วิธีการจัดเก็บสารเคมีอันตราย การทดสอบเหตุสารเคมีรั่วไหลได้อย่างถูกต้องและอุปกรณ์ PPE ที่ได้มาตรฐานตามหลักสากล หลักสูตรที่ควรมีในการอบรมสารเคมี กฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับสารเคมีในประเทศไทย การฝึกสวมใส่ชุดป้องกันสารเคมีและชุดที่ใช้เคลื่อนย้ายสารเคมีต่างๆ อุปกรณ์กู้ภัยสารเคมีเพื่อใช้โต้ตอบเหตุฉุกเฉิน กรณีสารเคมีอันตรายหกรั่วไหล การฝึกสวมใส่อุปกรณ์ PPE ตามมาตรฐานสากล การฝึกในภาคปฏิบัติ จำลองเหตุการณ์สารเคมีรั่วไหล…