Sat. Sep 24th, 2022

Category: General

อบรมสารเคมี อบรมอะไร ได้เรียนรู้อะไรบ้าง

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากสารเคมีในหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ บ่อยครั้งเกิดขึ้นจากการที่พนักงานขาดความรู้และความเข้าใจในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีหรือการบริหารจัดการสารเคมีได้ไม่ดีพอ จึงส่งผลให้เกิดอันตรายต่างๆ ตามมา เช่น การระเบิดในบริเวณพื้นที่ที่เก็บสารไวไฟ พนักงานได้รับการบาดเจ็บจากการสัมผัสสารเคมีที่มีความกัดกร่อน เป็นต้น สถานประกอบกิจการที่มีสารเคมีอันตรายไว้ในครอบครองจะต้องส่งพนักงานเข้ารับการอบรมสารเคมี เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้และความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากลและตามข้อกฎหมาย ตามกฎหมาย พรบ.ด้านความปลอดภัยฯ ได้ระบุไว้ว่านายจ้างจะต้องทำการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานให้กับลูกจ้างเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน การทํางานกับสารเคมีถือได้ว่ามีความเสี่ยงสูง ลูกจ้างจะต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานกับสารเคมี เพื่อให้การทำงานกับสารเคมีเป็นไปอย่างปลอดภัย รวมถึงการเรียนรู้วิธีการจัดเก็บสารเคมีอันตราย การทดสอบเหตุสารเคมีรั่วไหลได้อย่างถูกต้องและอุปกรณ์ PPE ที่ได้มาตรฐานตามหลักสากล หลักสูตรที่ควรมีในการอบรมสารเคมี กฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับสารเคมีในประเทศไทย การฝึกสวมใส่ชุดป้องกันสารเคมีและชุดที่ใช้เคลื่อนย้ายสารเคมีต่างๆ อุปกรณ์กู้ภัยสารเคมีเพื่อใช้โต้ตอบเหตุฉุกเฉิน กรณีสารเคมีอันตรายหกรั่วไหล การฝึกสวมใส่อุปกรณ์ PPE ตามมาตรฐานสากล การฝึกในภาคปฏิบัติ จำลองเหตุการณ์สารเคมีรั่วไหล…

วิธีเลือกคนรับจัดโต๊ะจีน

หากว่าใครที่กำลังวางแผนจะจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ งานเพื่อความบันเทิง งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือการเลี้ยงอาหารนั่นเอง โดยปกติแล้ว เมื่อเราต้องการจะเลี้ยงอาหารให้กับแขกในงาน สิ่งที่เราคิดหนักกันมากที่สุดก็คือการเลือกอาหารที่จะนำมาเลี้ยงนั่นเอง โดยอาหารที่จะนำมาเลี้ยง ควรเลือกให้ถูกใจแขกมากที่สุด ซึ่งโต๊ะจีนก็คือหนึ่งในอาหารที่นิยมนำมาเลี้ยงในงานเป็นอย่างมาก เพราะว่ามีจุดเด่นก็คือความอร่อย กินได้ทุกวัย ไม่ว่าจะเด็ก คนสูงวัย หรือว่าหนุ่มสาว อย่างไรก็ตาม วิธีเลือกคนรับจัดโต๊ะจีนมีดังต่อไปนี้  1.สอบถามจากคนรู้จักว่าโต๊ะจีนร้านใดดีที่สุด  สำหรับวิธีการเลือกวิธีแรกก็คือการพยายามสอบถามจากคนรู้จักว่าโต๊ะจีนร้านใดดีที่สุดสำหรับเรา เพราะหากจะให้ไปหว่านแหเลือกโต๊ะจีนจากบรรดาร้านรับจัดโต๊ะจีนที่มีอยู่ทั้งหมดในจังหวัดก็คงเป็นเรื่องยากอย่างมาก ดังนั้นการถามจากคนรู้จักก่อนจะช่วยป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้อย่างแน่นอน การสอบถามจากคนรู้จักว่าโต๊ะจีนร้านใดดีที่สุด แนะนำว่าให้เลือกถามถึงเมนู การบริการและความรวดเร็วในการทำอาหาร   2.ลองรับประทานด้วยตนเอง  ปกติแล้วเมื่อเราติดต่อผู้รับจัดโต๊ะจีนร้านใด สิ่งที่ทางร้านจัดโต๊ะจีนจะมีให้บริการก็คือการให้ชิมอาหารก่อนเป็นอันดับแรก เพราะการชิมอาหารจะทำให้เรารู้ได้ว่าอาหารร้านนี้อร่อยหรือไม่ อย่างไร…